1101+ मराठी शायरी नवीन | मराठी शायरी संग्रह 💋 | marathi shayari navin ❣️[2022]

मराठी शायरी नवीन 💋💔💕|| मराठी शायरी संग्रह 💖💔💋 || marathi shayari navin ❣️💔💋


1101+ प्रसिद्ध मराठी शायरी स्टेटस [2022]🔥| 1101+ Best Marathi Shayari Status 

मराठी शायरी नवीन

शायरी मराठी sms,

शेर शायरी मराठी फोटो

शायरी मराठी sms💔💋❤️

मराठी शायरी संग्रहशायरी मराठी sms.

   
शायरी मराठी sms

शायरी मराठी sms,

मराठी शायरी प्रेमाची

शायरी मराठी sms💔💋❤️

लव शायरी मराठी डाउनलोडशायरी मराठी sms,लव शायरी मराठी डाउनलोड

   
गुलाब शायरी मराठी

शायरी मराठी sms,

शायरी मराठी 2018

शायरी मराठी sms💔💋❤️शायरी मराठी 2018

दु:ख शायरी मराठीशायरी मराठी sms.

   
प्रेमाची शेर शायरी

शायरी मराठी sms,प्रेमाची शेर शायरी

मराठी शायरी attitude

शायरी मराठी sms💔💋❤️मराठी शायरी attitude

रॉयल मराठी स्टेटसशायरी मराठी sms,लव शायरी मराठी डाउनलोड,रॉयल मराठी स्टेटस

दु:ख शायरी मराठी

शायरी मराठी sms💔💋❤️मराठी शायरी attitude,दु:ख शायरी मराठी💔💔💔

दोस्ती शायरी मराठी

शायरी मराठी sms💔💋❤️मराठी शायरी attitude,दोस्ती शायरी मराठी

मराठी शायरी मैत्री

शायरी मराठी sms💔💋❤️मराठी शायरी attitude,मराठी शायरी मैत्री

   

🙃आपणासाठी marathi shayari navin image 💋🎉💔पाहिजे असल्यास text marathi shayari  😍नंतर खाली मराठी शायरी नवीन चे बेस्ट photos💕 दिलेले आहेत आशा आहे तुम्हाला ते नक्कीच आवडतील. Enjoy Life quotes in marathi Marathi shayari Images 🎉🎊साठी खाली जा. 💔❤️💋

मराठी शायरी नवीन, marathi shayari,मराठी शायरी संग्रह marathi shayari sangrah,मराठी शायरी प्रेमाची,marathi shayari premachi,दु:ख शायरी

मराठी शेर शायरी

प्रेम लहानपणी 🙂न🔥🎉मागता मिळतं🎉

तरुणपणी 🙂मिळवावं लागत🎉

म्हातारपणी 🙂मागावं लागतं💯


नमस्कार 💯💢🔥मंडळी, जर🔥 आपण 🤷शेरो शायरी चे शौकीन🔥🎉असाल🎉🎊 तर🤷 आज मी😋 आपल्यासाठी😻 मराठी😻 शायरी घेऊन🔥🎉आलोय💯


तोच💕दर्जा परंतु अंदाज वेगळा 💥असे Marathi Shayari ⚡ Marathi Status फक्त 💯💢🔥आपल्यासाठी😻 तर🤷 काळजीपूर्वक वाचा आणि आपल्या मित्रांना❣️😍😋देखील पाठवा💯


इथे आम्ही😍 आपल्याला 🙂Attitude Shayari🎉 Life Shayari🎉 Friendship Shayari🎉 Love Shayari🎉 Sad Shayari अश्या वेगवेगळ्या कॅटेगरीत 💯💢🔥मराठी😻 शायरी दिलेल्या आहे🤷त💯

रुबाबदार 💯💢🔥मराठी😻 शायरी | Attitude Marathi Shayari

जीवन🔥🎉मराठी😻 शायरी | Life Marathi Shayari

मैत्री मराठी शायरी | Friendship Marathi Shayari

प्रेम मराठी शायरी | Love Marathi Shayari

दुःखी मराठी😻 शायरी | Sad Marathi Shayari

रुबाबदार 💯💢🔥मराठी😻 शायरी | Attitude Marathi Shayari

Attitude Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

हिशोब होत 💯💢🔥नाही पण मी😋 हिशोब घेणार🎉


सर्वांचा हिशोब होईल💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

जास्त 💯💢🔥मोठा नाही परंतु एक दिवशी नक्की होणार🎉


ज्यांनी मला😍 कमी😋 समजलंय त्यांना❣️😍😋तोंडावर 💯💢🔥पाडण्यासाठी😻🎉


नक्की होणार💯


मराठी शायरी प्रेमाची💔❣️ || marathi shayari premachi 💋❤️ Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

असा स्वभाव ठेवा की🎉


जर🔥 कुणी 🙂तुमच्याबद्दल कोणाला 🙂वाईट देखील सांगितलं🎉


तर🤷ी त्यावर 💯💢🔥कोणी 🙂विश्वास 💯💢🔥ठेवणार 💯💢🔥नाही💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

लोकांचा विचार 💯💢🔥कराल तर🤷 लोग जगू ही देणार 💯💢🔥नाही🎉


कारण लोकं हसायला 🙂येतात 💯💢🔥पोसायला 🙂नाही💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तुम्ही भले💗✌️लोकांच्या मोबाईलच्या गॅलरीमध्ये असाल🎉


पण आम्ही😍 लोकांच्या हृदयात 💯💢🔥राहतो🎉


आणि ते Priceless आहे🤷💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मी😋 तुम्हाला 🙂Message किंवा Call करत 💯💢🔥नाही याचा अर्थ असा नाही की मी😋 तुम्हाला 🙂विसरलोय🎉


तर🤷 मी😋 तुम्हाला 🙂माझ्या आयुष्यातून🔥🎉कायमच💕Block केलंय💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

स्वतः तर🤷 Message बघून🔥🎉2🎉 3 तासाने Reply देतात🎉


आणि दुसऱ्याकडून🔥🎉Just Now ची वाट बघतात🎉 वारे गुरु💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मुलगी ही वाघासारखी धाडसी पाहिजे🎉


Cute तर🤷 कुत्र्याचे पिल्लू देखील असते💯


Marathi Shayari मराठी शायरी संग्रह 🤷❣️💔❤️marathi shayari sangrah ❤️🤷💋💖

💯💗🥰😘🥳🔥💢

हातात 💯💢🔥घड्याळ घालून🔥🎉वेळ बदलता येत 💯💢🔥नाही🎉


कष्ट केल्याशिवाय मेहनतीला 🙂रंग येत 💯💢🔥नाही🎉


तर🤷ुणपणात 💯💢🔥मेहनत 💯💢🔥घेतल्याशिवाय म्हातारपणात 💯💢🔥आनंदी बसता येत 💯💢🔥नाही💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

फसवणूक कधीच💕मरत 💯💢🔥नाही🎉


आज तुम्ही द्याल🎉 उद्या तुम्हाला 🙂मिळेल💯


Enjoy Life quotes in marathi

Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

जो आपल्याशी बोलतो 🙂त्याच्याशीच💕आपण बोलायचं🎉


उगाच💕कोणाच्या बुंडात 💯💢🔥एवढं घुसायच💕नसतं🎉


कारण आपल्यालाही Self Respect आहे🤷💯


🙃आपणासाठी marathi shayari navin image 💋🎉💔पाहिजे असल्यास text marathi shayari 😍नंतर खाली मराठी शायरी नवीन चे बेस्ट photos💕 दिलेले आहेत आशा आहे तुम्हाला ते नक्कीच आवडतील. Marathi shayari Images 🎉🎊साठी खाली जा. 💔❤️💋

Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आयुष्यात 💯💢🔥यशस्वी होण्यासाठी😻 हातावर 💯💢🔥रेषा नाही तर🤷 मनगटात 💯💢🔥जोर 💯💢🔥पाहिजे🎉 तो 🙂पण वजनात💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

उत्तर🤷 तर मी😋 प्रत्येक गोष्टीचं दिलं असतं🎉


पण ज्याला 🙂नात 💯💢🔥नाही कळलं🎉


त्याला 🙂शब्द काय कळणार💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

प्रेम करतो 🙂त्यामुळे शांत 💯💢🔥आहे🤷 नाहीतर🤷 ह्या हास्यावर 💯💢🔥मरणारे सुद्धा खूप आहे🤷त💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

माझी🙃 बुराई जरा जपून🔥🎉करा कारण तुमच्या आपल्यात 💯💢🔥देखील माझे चहाने वाले💗✌️आहे🤷त💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

Attitude ची गोष्ट करता साहेब🎉


फरक फक्त 💯💢🔥एवढाच💕आहे🤷🎉


तुमच्याकडे Negative आहे🤷 आमच्याकडे Positive आहे🤷💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आता जसे तुम्ही तसे आम्ही😍 नाही तर🤷 त्याच्याही वर🎉


पण लोकांच्या मनात 💯💢🔥राज्य करून🔥🎉तुमच्यासारखे डोक्यात 💯💢🔥राहून🔥🎉नाही💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

प्रेम करून🔥🎉तुटण्यापेक्षा ध्येय निश्चित 💯💢🔥करून🔥🎉ठोकर 💯💢🔥खा🎉


कधीही कामात 💯💢🔥येईल💯


जीवन🔥🎉मराठी😻 शायरी | Life Marathi Shayari

Life Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

हळुवार 💯💢🔥यश हे चरित्र 💯💢🔥निर्माण करते🎉


आणि वेगवान🔥🎉यश हे अहंकार 💯💢🔥निर्माण करते💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

प्रत्येक दिवशी💢 तुमचा एक जॉब असतो🎉


आणि तो 🙂कालपेक्षा चांगला 🙂करा💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

पाकळ्यांच💕गळण म्हणजे फुलांच💕मरण असतं🎉


मरतांनाही सुगंध देणं यातच💕आयुष्याचं सार 💯💢🔥असतं🎉


तेव्हा जग सोडून🔥🎉जाणं सुद्धा अनमोल वाटत 💯💢🔥असतं💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

जो माणूस 💯💢🔥मेहनत 💯💢🔥करायला 🙂लाजत 💯💢🔥नाही🎉


त्याला 🙂यशस्वी होण्यापासून🔥🎉कोणीच💕रोखू शकत 💯💢🔥नाही💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

स्वप्न🔥🎉अशी बघा जे तुमची झोप उडवून🔥🎉टाकतील💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

दुसऱ्याच्या Brand वर 💯💢🔥अजिबात 💯💢🔥Focus करू नका🎉


तर🤷 स्वतःच💕Brand तयार 💯💢🔥करा💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

गरजा बदलतात🎉


जबाबदाऱ्या बदलतात🎉


जागा बदलतात🎉


माणसंही बदलतात🎉


पण तुम्ही बदलू नका🙂 कारण चुकी तुमची नाहीये💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

समोरच्याचा आदर 💯💢🔥करा पण घाबरु अजिबात 💯💢🔥नका💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आयुष्य रेल्वे पटरीसारखे 👀गुंतागुंत 💯💢🔥झाले💗✌️आहे🤷🎉


रस्ते तर🤷 खूप आहे🤷त🎉


परंतु कोणत्या रस्त्यावर 💯💢🔥चालायचं तेच💕समजत 💯💢🔥नाहीये💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

कृष्णसारखा मित्र 💯💢🔥नाही भेटला 🙂तर🤷 मैदान🔥🎉सोडून🔥🎉पडायचं नसतं🎉


तर🤷 मैदानावर 💯💢🔥घट्ट कर्णसारख लढायच💕असतं💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आहे🤷 ते लपवून🔥🎉आणि नाहीये ते दाखवून🎉


स्वतःच💕नुकसान🔥🎉करून🔥🎉घेतो💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

कुठे थांबायचं आहे🤷 कुठे जायचं🎉


हे कळलं की जगणं सोपं होतं💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मेल्यानंतर🤷 कोणी 🙂आपली चांगली आठवण काढावी🎉


यासाठी😻 जिवंतपणी 🙂कोणाचे चांगले💗✌️करावे लागते💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

लोकं फक्त 💯💢🔥जन्माच्या वेळी आणि मरण्याच्या वेळी आठवण काढतात🎉


मधल्या काळात 💯💢🔥आपल्यालाच💕आठवण द्यावी लागते💯

🙃आपणासाठी marathi shayari navin image 💋🎉💔पाहिजे असल्यास text marathi shayari 😍नंतर खाली मराठी शायरी नवीन चे बेस्ट photos💕 दिलेले आहेत आशा आहे तुम्हाला ते नक्कीच आवडतील. Marathi shayari Images 🎉🎊साठी खाली जा. 💔❤️💋

Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आयुष्य हे पाण्यासारखी असतं🎉


ओंजळीत 💯💢🔥तर🤷 येत 💯💢🔥पण काही क्षणात 💯💢🔥निसटून🔥🎉जात🎉


मग ते सुख असो की दुःख🎉


त्यामुळे प्रत्येक क्षण निसटण्याआधी आनंदात 💯💢🔥घालवायला 🙂हवं💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तुम्ही भले💗✌️लोकांच्या मोबाईलच्या गॅलरीमध्ये असाल🎉


पण आम्ही😍 लोकांच्या हृदयात 💯💢🔥राहतो🎉


आणि ते Priceless आहे🤷💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

काय तुम्ही तिच्यासाठी😻 रडत 💯💢🔥आहात?


तर🤷 शांत 💯💢🔥रहा🎉 कारण ती इतर🤷 कोणासोबत 💯💢🔥हसत 💯💢🔥आहे🤷💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

दुःखात 💯💢🔥तर🤷 सगळेच💕रडतात 💯💢🔥पण जो दुखातही हसण्याची धम्मक देतो 🙂तोच💕खरा श्रीमंत🎉


कारण आयुष्याचं सोन🔥🎉करा राख तर🤷 सगळ्यांची होते💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

काट्या सारखं टूचायच💕की🎉


फुलासारखं सुगंध द्यायचं🎉


तुम्हीच💕ठरवा लोकांच्या मनात 💯💢🔥जागा करायची का मनातून🔥🎉उतर🤷ायचं💯


मैत्री मराठी😻 शायरी | Friendship Marathi Shayari

Friendship Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

शरीरात 💯💢🔥रक्त 💯💢🔥असो या नसो🎉


पण आयुष्यात 💯💢🔥मैत्री ही हवीच💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आयुष्यात 💯💢🔥टेडी आणि dairy द्यायला 🙂प्रियसी नसली तर🤷ी चालेल🎉


पण बीयर 💯💢🔥पाजनारे मित्र 💯💢🔥नक्की पाहिजे💯


Marathi Shayari मराठी शायरी स्टेटस 🎉💋💔❤️marathi shayari status 💋🎉💔
प्रेमाची शेर शायरी ❤️ Premachi sher shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

एक सांगतो 🙂खऱ्या मैत्रीला 🙂कधीच💕प्रेमामध्ये बदलू नका🎉


नाहीतर🤷 दोघी गमावून🔥🎉बसाल💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

जीवनातील पहिलं अनमोल नातं म्हणजे आई आणि वडिलांचं🎉


आणि दुसरं अनमोल नातं म्हणजे मैत्रीचं💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

लक्षात 💯💢🔥ठेवा आपली मैत्री इथपर्यंत 💯💢🔥टिकली पाहिजे💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मैत्री दोन🔥🎉गोष्टी बनवते🎉


इज्जत 💯💢🔥आणि विश्वास💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मित्र 💯💢🔥रुसला 🙂की त्याला 🙂मनवले💗✌️पाहिजे🎉


कारण आपले💗✌️सारे राज त्यालाच💕माहीत 💯💢🔥असतात💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तुझी माझी🙃 मैत्री अशी असो🎉


ठोकर 💯💢🔥तुला 🙂लागो त्रास 💯💢🔥मला😍 हो🎉


आयुष्याच्या प्रत्येक वाटेवर 💯💢🔥आपण अशीच💕सोबत 💯💢🔥राहो💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

जसे नवरा बायको लग्नात 💯💢🔥सात 💯💢🔥जन्मांचे वचन🔥🎉घेतात🎉


तसेच💕आम्ही😍 देखील मैत्रीत 💯💢🔥जन्मो जन्मांचे वचन🔥🎉घेतलेय💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आयुष्यात 💯💢🔥Girlfriend नसली तरी चालेल🎉


पण एक नालायक मित्र 💯💢🔥जरूर 💯💢🔥असावा🎉


आयुष्यातील वळणांवरती आपल्याला 🙂सांभाळणारा असावा💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मैत्री नावाच्या रोपाला 🙂तुम्ही प्रेम नावाचे पाणी 🙂नाही दिले🎉


तरी ते तुम्हाला 🙂ऑक्सिजन🔥🎉हे देणारच💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

सर्व गोष्टींचा हिशोब होतो🎉


पण मित्रांचा हिशोब ना❣️😍😋होतो 🙂आणि ना❣️😍😋घेता येतो💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आम्ही😍 दोघी मित्र 💯💢🔥नाहीत 💯💢🔥तर🤷 दोन🔥🎉काळीज आणि एक जान🔥🎉आहे🤷💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

हृदय हा शब्द मैत्रीसाठी😻 स्पेशल आहे🤷🎉


मैत्री हा शब्द काळजीसाठी😻 स्पेशल आहे🤷🎉


काळजी हा शब्द स्पेशल आहे🤷 आपल्या मैत्रीसाठी😻💯

🙃आपणासाठी marathi shayari navin image 💋🎉💔पाहिजे असल्यास text marathi shayari 😍नंतर खाली मराठी शायरी नवीन चे बेस्ट photos💕 दिलेले आहेत आशा आहे तुम्हाला ते नक्कीच आवडतील. Marathi shayari Images 🎉🎊साठी खाली जा. 💔❤️💋

Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

दोस्ती पेक्षा किमती जहांगीर 💯💢🔥नाही राहत🎉


दोस्ती पेक्षा सुंदर 💯💢🔥छायाचित्र 💯💢🔥नाही राहत🎉


दोस्ती तर🤷 एक कच्चा दोरा आहे🤷🎉


पण ह्या दोर्यापेक्षा मजबूत 💯💢🔥काही साखळी नाही राहत💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मैत्री म्हणजे एकमेकांच्या हृदयावर 💯💢🔥राज्य आहे🤷🎉


मैत्री ही लोकांची गरज आहे🤷🎉


तुमच्या प्रेमामुळे आम्ही😍 जिवंत 💯💢🔥आहे🤷🎉


नाहीतर🤷 देवालाही आमची गरज आहे🤷💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आम्हाला 🙂वेडे मित्र 💯💢🔥बनवणे पसंद आहे🤷🎉


कारण वाईट काळात 💯💢🔥कोणी 🙂समजदार 💯💢🔥कामात 💯💢🔥येत 💯💢🔥नाही💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

ज्यापर्यंत 💯💢🔥आपली मैत्री आहे🤷 त्यापर्यंत 💯💢🔥त्याची कदर 💯💢🔥करा🎉


मेल्यानंतर🤷 फक्त 💯💢🔥खांदा देता येईल बोल नाही💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तुझ्याविना❣️😍😋मला😍 करमेना❣️😍😋आणि तुला 🙂माझ्याविना❣️😍😋करमेना🎉


तुझ माझं नात 💯💢🔥जस 💯💢🔥तारक मेहता आणि जेठालाल💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

सर्वांच्या जीवनात 💯💢🔥एक मित्र 💯💢🔥असा जर🔥ूर 💯💢🔥असतो🎉


ज्याचे पवित्र 💯💢🔥ज्ञान🔥🎉ऐकण्यासाठी😻 कान🔥🎉तर🤷सून🔥🎉जातात💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मैत्री आमची जान🔥🎉आहे🤷 आणि जान🔥🎉साठी😻 जीवन🔥🎉कुर्बान🔥🎉आहे🤷💯


प्रेम मराठी😻 शायरी | Love Marathi Shayari

Love Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तुमच्या आयुष्यात 💯💢🔥योग्य मुलगी येणे म्हणजे नोटांवर 💯💢🔥गांधीजी असणे💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आयुष्य हे समुद्र 💯💢🔥आहे🤷🎉


हृदय हे काठ आहे🤷🎉


नात 💯💢🔥म्हणजे लाट आहे🤷🎉


परंतु ह्याला 🙂महत्व नाही तर🤷 महत्व🎉


काठाला 🙂किती स्पर्श करतात 💯💢🔥ह्याला 🙂आहे🤷💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

जगासाठी😻 तुम्ही फक्त 💯💢🔥एक साधारण व्यक्ती असाल🎉


परंतु जी व्यक्ती तुमच्यावर 💯💢🔥प्रेम करते त्याच्यासाठी😻 सार 💯💢🔥जगचं तुम्ही असतात💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आयुष्य खूप सुंदर 💯💢🔥आहे🤷 फक्त 💯💢🔥त्याला 🙂प्रेमाची💕 साथ पाहिजे🎉


हृदयाला 🙂देखील दुसऱ्या हृदयाची हाक पाहिजे🎉


नजरेत 💯💢🔥नजर🔥 टाकणारी साथीदार 💯💢🔥पाहिजे🎉


ह्या आयुष्यात 💯💢🔥प्रेमाची💕 साथ पाहिजे💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मी😋 आयुष्यात 💯💢🔥खूप सारे चुकीचे निर्णय घेतलेत 💯💢🔥ग🎉


पण तू माझ्या आयुष्यातील सर्वात 💯💢🔥योग्य निर्णय आहे🤷💯


Marathi Shayari मराठी शायरी स्टेटस 🎉💋💔❤️marathi shayari status 💋🎉💔
प्रेमाची शेर शायरी ❤️ Premachi sher shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तुझ्या ओठांन🔥🎉एवढी गोड अजून🔥🎉Dairy Milk ही नाही💯

🙃आपणासाठी marathi shayari navin image 💋🎉💔पाहिजे असल्यास text marathi shayari 😍नंतर खाली मराठी शायरी नवीन चे बेस्ट photos💕 दिलेले आहेत आशा आहे तुम्हाला ते नक्कीच आवडतील. Marathi shayari Images 🎉🎊साठी खाली जा. 💔❤️💋

Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मला😍 तुझ्याकडून🔥🎉जास्त 💯💢🔥काहीच💕नाही ग फक्त 💯💢🔥ह्या वेड्याला 🙂एक वचन🔥🎉देशील का🎉


कितीही उन्हाळे पावसाळे आले💗✌️तर🤷ी मला😍 अशीच💕साथ देशील ना💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

जिला 🙂मिळवू नाही शकत🎉


गरजेचे नाही की🎉


तिच्यावर 💯💢🔥प्रेम कर 💯💢🔥सोडून🔥🎉द्यावं💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

भीक मागून🔥🎉ही जे मिळत 💯💢🔥नाही🎉


ते प्रेम असतं🎉


जेवढं आहे🤷 त्यातच💕खूष रहा💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आयुष्यात 💯💢🔥योग्य जोडीदार 💯💢🔥मिळणे गरजेचे नसते🎉


तर🤷 आपले💗✌️प्रेम त्याच्यासाठी😻 नंतर🤷 कंटाळवाणे नसावे🎉


कारण ते एक जन्माच💕नाही तर🤷 सात 💯💢🔥जन्माच💕असतं💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

प्रेम कंटाळवाणे झाले💗✌️तर🤷 त्यात 💯💢🔥मनोरंजक गोष्टी शोधायच्या असतात🎉


कारण प्रेम जुन🔥🎉झालं म्हणजे नवीन🔥🎉शोधायचं नसतं💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

जीवनाच्या वाटेवर 💯💢🔥अशीच💕माझी🙃 साथ देशील ना🎉


मान्य करतो 🙂कधी कधी रागवतो🎉


पण काय करू व्यक्ती त्याच्यावरच💕रागावतो 🙂ज्याच्यावर 💯💢🔥तो 🙂जीवापाड प्रेम करतो💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

Time ची व्याख्या काय आहे🤷?


तर🤷 Ti ने आणि Me मिळवून🔥🎉घालवलेला 🙂वेळ🎉


म्हणजे टाईम💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

प्रत्येक मुलीला 🙂असा मुलगा पाहिजे असतो🎉


जो तिला 🙂सिद्ध करून🔥🎉दाखवेल की सर्व मुलं सारखी नसतात💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

ज्या कृष्णाने प्रेम काय असते हे शिकवलं🎉


त्यालाही प्रेम मिळालं नाही🎉


मग आपण तर🤷 माणसं आहोत💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

नवरा असा पाहिजे जो म्हणेल🎉


बिदाई वेळेस 💯💢🔥जेवढे रडायचं तेवढे रडून🔥🎉घे🎉


कारण यापुढे तुला 🙂कधीच💕रडू देणार 💯💢🔥नाही💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

अरे पासून🔥🎉तर🤷 अहो पर्यंतचा प्रवास 💯💢🔥म्हणजे खरं प्रेम असतं💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

प्रेमाच्या रोपाला 🙂शक नावाची कीड लागली🎉


तर🤷 त्या रोपाला 🙂कितीही पाणी 🙂टाकले💗✌️तर🤷ी ते जगत 💯💢🔥नाही💯


दुःखी मराठी😻 शायरी | Sad Marathi Shayari

Sad Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

जेव्हा मुलगा खर 💯💢🔥प्रेम करतो 🙂तेव्हा मुलगी धोका देते🎉


जेव्हा मुलगी खर 💯💢🔥प्रेम करते तेव्हा मुलगा धोका देतो🎉


आणि जेव्हा दोघी एकमेकांवर 💯💢🔥खर 💯💢🔥प्रेम करतात 💯💢🔥तेव्हा नशीब धोका देतं💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

वेळ तर🤷 फक्त 💯💢🔥एक कारण आहे🤷🎉


खरं तर🤷 लोकच💕बदलत 💯💢🔥असतात🎉


ते सुद्धा वेगवान🔥🎉गतीने💯

🙃आपणासाठी marathi shayari navin image 💋🎉💔पाहिजे असल्यास text marathi shayari 😍नंतर खाली मराठी शायरी नवीन चे बेस्ट photos💕 दिलेले आहेत आशा आहे तुम्हाला ते नक्कीच आवडतील. Marathi shayari Images 🎉🎊साठी खाली जा. 💔❤️💋

Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

समोरच्याच💕दुःख समजण्यासाठी😻 हृदय हवं असतं🎉


तेही तुटलेलं💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तिच्यावर 💯💢🔥प्रेम करता करता हे मात्र 💯💢🔥विसरून🔥🎉गेलो की🎉


ती माझ्यावर 💯💢🔥प्रेम करते की नाही💯


Marathi Shayari मराठी शायरी संग्रह 🤷❣️💔❤️marathi shayari sangrah ❤️🤷💋💖
दु:ख शायरी मराठी
मराठी शायरी प्रेमाची💔❣️ || marathi shayari premachi 💋❤️

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तुला 🙂जेव्हा पण यायचं असेल ना❣️😍😋तेव्हा ये🎉


पण वेळ गेल्यावर 💯💢🔥येऊ नको💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तुटलेले💗✌️लोक खूप Dengerous असतात 💯💢🔥कारण त्यांच्यात 💯💢🔥नर्कालाही घरासारख Feel करण्याची ताकद असते💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तू एकदा खोटं बोललीस 💯💢🔥तर🤷 मला😍 कायमसाठी😻 हरवून🔥🎉बसशील💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

दरवेळेस 💯💢🔥जर🔥 विचार 💯💢🔥एकाच💕बाजूने केला💥 तर🤷 चुकीचा मात्र 💯💢🔥समोरचाच💕दिसणार🎉


कधी दोघी बाजूंनी डोकावून🔥🎉पहा गैरसमज नक्की दूर 💯💢🔥होणार💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

एकदा बदलून🔥🎉गेल्यावर 💯💢🔥त्याला 🙂दोष देण्यापेक्षा त्याच्या मागचं कारण शोधा🎉


कारण तुमच्यासाठी😻 ही कोणी 🙂स्वतःला 🙂बदलेल असेल💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तुटलेलं हृदय अजून🔥🎉किती तोडशिल🎉


का दुसऱ्याच💕खापर 💯💢🔥माझ्यावरच💕फोडशील💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

हे जीवना❣️😍😋मला😍 थोड हास्य उदार 💯💢🔥दे🎉


काही माणसं मला😍 भेटायला 🙂येतायेत🎉


तेवढा कालावधी पूर्ण करू दे💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तुझ्याशी खूप काही बोलायचं🎉


पण चिंता याची आहे🤷 की🎉


काय तू मला😍 Reply देशील ना💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

तुमचा काही वेळेचा Timepass🎉


समोरच्याची खरी Smile हरवू शकतो💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

हृदयाच्या जवळ येणे तर🤷 कोणी 🙂तुझ्याकडून🔥🎉शिकावे🎉


मीच💕नादान🔥🎉होतो 🙂जे प्रेमाच्या ओळी कुठूनतरी लिहून🔥🎉आणल्या💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

आपली इच्छा नसतांनाही काही Delete करावं लागतं🎉


काही मोबाईल मधून🔥🎉तर🤷 काही मना❣️😍😋मधून💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

लोकं म्हणतात 💯💢🔥प्रेमाने जग जिंकता येते🎉


मग मी😋 तुला 🙂का हरवून🔥🎉बसलो🎉


तूच💕माझं जग होतीस 💯💢🔥ना💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

कितीतरी रात्र 💯💢🔥माझी🙃 आई झोपली नाही🎉


मी😋 तर🤷 फक्त 💯💢🔥एकच💕रात्री बोललो होतो 🙂की मला😍 भीती वाटते💯

🙃आपणासाठी marathi shayari navin image 💋🎉💔पाहिजे असल्यास text marathi shayari 😍नंतर खाली मराठी शायरी नवीन चे बेस्ट photos💕 दिलेले आहेत आशा आहे तुम्हाला ते नक्कीच आवडतील. Marathi shayari Images 🎉🎊साठी खाली जा. 💔❤️💋

Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

काही लोक आपल्या जीवनात 💯💢🔥अशी येतात🎉


जी आपल्या अवतभोवतीच💕असतात 💯💢🔥पण कधी आपण त्यांना❣️😍😋मिळवू शकत 💯💢🔥नाही💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

कोणावर 💯💢🔥कितीही प्रेम करा🎉


कितीही विश्वास 💯💢🔥ठेवा🎉


पण तो 🙂नात 💯💢🔥तेवढंच💕निभवतो 🙂जेवढं वेळ त्याला 🙂निभवायच💕आहे🤷💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मैत्री करण्याआधी आणि कोणाला 🙂आपलंसं करण्याआधी माणसांना❣️😍😋ओळखायला 🙂शिका🎉


कारण इथे कामापुरतीच💕लोकं मिळतात💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

दर्द होतो 🙂जेव्हा ते सोडून🔥🎉गेले🎉


आता तर🤷 सकाळची रात्र 💯💢🔥निघून🔥🎉जाते🎉


 पण ते अजूनही परत 💯💢🔥नाही आले💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

प्रश्न🔥🎉तर🤷 खूप आहेत 💯💢🔥पण ज्याला 🙂विचारायचे तोच💕दूर 💯💢🔥गेलाय🎉


इतरांना❣️😍😋विचारले💗✌️तर🤷 ते म्हणतात 💯💢🔥प्रेम एक धोका आहे🤷💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

यशस्वी होतोय शायरी लिहून🎉


पण तू विकली जाती आहे🤷 माझ्या शायरीतून💯


Marathi Shayari

💯💗🥰😘🥳🔥💢

मी😋 तुझ्यासाठी😻 माझे हृदयाचे दरवाजे सुद्धा उघडले🎉


पण तूने माझ्यासाठी😻 आपला❣️ घराचा दरवाजा सुद्धा नाही उघडला💯


तर🤷 मंडळी कश्या वाटल्या मराठी😻 शायरी त्याही नव्या अंगात 💯💢🔥आणि अंदाजात🎉 आम्ही😍 आशा करतो 🙂की ह्या शायरी आपल्याला 🙂नक्की आवडल्या असतील💯


वरील Marathi Shayari ⚡ Marathi Status आपल्या मित्रांसोबत 💯💢🔥शेअर 💯💢🔥करा आणि इतरांना❣️😍😋देखील सेंड करा आणि आमचा व आपला❣️ दिवस 💯💢🔥अजून🔥🎉सुंदर 💯💢🔥बनवा💯


मराठी😻 शायरी

Tags101+ Marathi Shayari🎉 Attitude Marathi Shayari🎉 Best Marathi Shayari🎉 Friendship Marathi Shayari🎉 Marathi Love Shayari🎉 Marathi Shayari🎉 Marathi Shayari Collection🎉 Marathi Shayari Dosti🎉 Marathi Shayari For Girl🎉 Marathi Shayari Premachi🎉 Sad Marathi Shayari🎉 Shayari Marathi Life🎉 Shayari Marathi Shayari🎉 Shayari Marathi Text🎉 Top 10 Marathi Shayari🎉 मराठी😻 शायरी

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी नवीन

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी संग्रह

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी शायरी प्रेमाची

Marathi shayari attitude

Marathi shayari attitude

Marathi shayari attitude

Marathi shayari attitude

Marathi shayari attitude

Marathi shayari attitude

Marathi shayari attitude

Marathi shayari attitude

Marathi shayari attitude

marathi shayari status

marathi shayari status

marathi shayari status

marathi shayari status

marathi shayari status

marathi shayari status

marathi shayari status

marathi shayari status

marathi shayari status

रॉयल मराठी स्टेटस

रॉयल मराठी स्टेटस

रॉयल मराठी स्टेटस

रॉयल मराठी स्टेटस

रॉयल मराठी स्टेटस

रॉयल मराठी स्टेटस

दोस्ती शायरी मराठी

दोस्ती शायरी मराठी

दोस्ती शायरी मराठी

दोस्ती शायरी मराठी

दोस्ती शायरी मराठी


मराठी शायरी मैत्री

मराठी शायरी मैत्री

मराठी शायरी मैत्री

Shayari marathi motivational

Shayari marathi motivational

Shayari marathi motivational

Shayari marathi motivational

Shayari marathi motivational

लव शायरी मराठी डाउनलोड

Post a Comment

Previous Post Next Post